• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet u Zagrebu

    Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


objavljuje


n a t j e č a j
za upis polaznika
na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“

Studij traje četiri semestra.

    Na studij se ima pravo upisati:

-    osoba koja je završila diplomski studij socijalne politike i stekla zvanje magistra socijalne politike, odnosno diplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje magistra socijalnog rada;
-    osoba koja je završila dodiplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti;
-    osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij prava, psihologije, politologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja; za ove pristupnike će se definirati odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 30 ECTS-a.

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2016/17. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

Prijave se primaju do 30. lipnja 2016. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Nazorova 51.

        Uz prijavu je obvezno predložiti:

-    životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
-    diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
-    potvrde / izjavu o aktivnom znanju engleskog jezika;
-    izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja.

    O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 30 dana po zaključenju natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. odnosno na telefon broj 4564 302 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. odnosno na telefon 4895 804.

Edukacija o standardima kvalitete usluga socijalnih ustanova

Najvažniji je pristup koji korisnika usluga socijalne skrbi stavlja u središte pozornosti.

U Centru za socijalnu skrb Slavonski Brod održana je edukacija o primjeni standarda kvalitete usluga za ustanove, privatne domove, udruge i predstavnike institucija civilnog društva koji pružaju usluge socijalne skrbi. Standardi kvalitete socijalnih usluga propisani su Pravilnikom Ministarstva socijalne politike i mladih, a obuhvaća 17 standarda kvalitete s pripadajućim pokazateljima koji se primjenjuju na sve socijalne usluge. Standardi su podijeljeni u četiri šira područja kojima se naglašavaju ključni aspekti socijalnih usluga: usmjerenost prema korisniku, zaštita prava, rukovođenje i upravljanje te okoliš.

Predavanje su održale predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih: Ana Butković, načelnica sektora za podršku  ustanovama i drugim pružateljima socijalnih usluga; Lidija Budimirović, voditeljica Službe za upravljanje  kvalitetom i stručno usavršavanje, te Natali Sergo Kozumplik iz Uprave za socijalnu skrb.

Predavanjima, a potom i radionicama po grupama u drugom dijelu edukacije nazočni su bili predstavnici obiteljskih domova, domova za skrb starih i nemoćnih te srodnih udruga i institucija civilnog društva iz Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Zapolja, Slatine, Virovitice, Požege, Pleternice, Pakraca, Čaglina, Velike Kopanice, Gradišta…

Održan prvi međunarodni simpozij o palijativnoj skrbi

Nacionalom strategijom razvoja palijativne skrbi planirano je da tijekom 2015. godine barem 25 posto umirućih bolesnika dobije kompletnu palijativnu skrb.
Uz generalno pokroviteljstvo Ureda predsjednice RH, Ministarstva zdravlja, Đakovačko osječke nadbiskupije, Nadbiskupije Bosne Srebrene i Medicinskog fakulteta Sveulilišta Josip Juraj Strossmayer, u Slavonskom Brodu danas je svečano otvoren dvodnevni međunarodni simpozij o palijativnoj skrbi, koji je okupio više od 250 sudionika iz cijele Hrvatske, te susjednih Slovenije, Italije i BiH, te oko 50 eminentnih predavača, profesora doktora znanosti i doktora medicine. Među njima su Nela Sršen, Vladimir Gruden, Karmen Lončarek, Vlasta Vučevac, Zdravka Leutar, Ana Štambuk, Vladimir Dugalić,Veljko Đorđević, Marijana Braš i brojni drugi. Svečanom otvorenju simpozija nazočili su u ime ministra zdravlja dr. Sanja Predavec, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu skrv dr. Vlasta Vučec, župan brodsko posavski dr. Danijel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda dr. Mirko Duspara, generalni vikar Đakovačko osječke nadbiskupije mons. Ivan Ćurić i brojni drugi uglednici.

Natječaj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
SLAVONSKI BROD
KLASA:112-01/15-01/4
UR.BROJ: 2178/01-28-04-24-15-2
Slav. Brod   12.3.2015

 Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13 i 152/14), uz prethodne suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih  klasa: 100-01/15-02/90  ur.broj: 519-04-1-1-2/3-15-2  od  26. veljače 2015.g. i  klasa: 100-01/15-02/71 ur.broj: 519-04-1-1-2/3-15-2 od 19. veljače 2015.g. raspisuje

NATJEČAJ

 Za zasnivanje radnog odnosa  na radno mjesto:

Ljetna škola socijalnog rada

Troje zaposlenika Centra za socijalnu skrb sudjelovalo je na 2. ljetnoj školi socijalnog rada koja se održala u Zagrebu, u prostorijama Studijskog centra za socijalni rad,  od 1. do 5. 7. 2013., a ovogodišnja tema ljetne škole bila je  „Različitosti u zajednici: problem ili resurs za razvoj?.
Tijekom pet dana održavanja ljetne škole kroz interaktivni rad, izlaganja, vježbe i radionice obradile su se teme koncepta i procjene zajednice,  planiranja i mobiliziranja resursa u zajednici, medijacije u zajednici, procjene kulturalne kompetentnosti stručnjaka, vještine pregovaranja i zastupanja članova zajednice, socijalno poduzetništvo i pisanje projekata, odnosno prikupljanje sredstava za mobiliziranje i razvoj zajednice.
Posebna pažnja posvetila se pitanjima rada sa članovima zajednice koji se po svojim obilježjima razlikuju od većine zajednice;  nacionalnim manjinama, osobama s invaliditetom, starijim i psihički bolesnim osobama, rodno uvjetovanim nejednakostima i njihovom savladavanju kroz rad u zajednici.
Predavači na ljetnoj školi bili su stručnjaci koji iza sebe imaju bogato praktično iskustvo i teorijsko znanje iz područja razvoja zajednice, a i sami sudionici ovogodišnje ljetne škole. Za zaposlenike našeg Centra sudjelovanje na školi je bilo vrlo zanimljivo, poučno i korisno iskustvo koje će u nastavku rada doprinositi kvaliteti i učinkovitosti obavljanja istoga i pružanja usluga i podrške našim korisnicima.