• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Dokumenti za preuzimanje

 

Obiteljski zakon

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o sudovima za mladež

Zakon o udomiteljstvu

Kazneni zakon

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

 


  

  Poslovnik o radu Upravnog vijeća    Preuzimanje ↓      

  Zahtjev za pristup informacijama

  Obrasci:


  

  Dokumenti 2020        Preuzimanje ↓
  Financijski izvještaj za 2020
  Izvještaj
  Financijski plan za 2020   Plan 2020 
  Financijski plan za 2021

  Plan 2021

  Financijski plan za 2022

  Plan 2022

 


 

  Dokumenti 2019           Preuzimanje ↓
   Plan i program    Preuzmi
   Financijski izvještaj za 2018.
  Izvještaj
  Godišnje izvješće   Godišnje izvješće 2019 
  Pravilnik o postupku jednostavne nabave   Pravilnik

 


  

  Dokumenti 2018 Preuzimanje ↓
  Program rada CZSSSB 2018          
  Plan nabave za 2018                      
  Godišnje izvješće 2018     
  Pravilnik o uporabi pečata    
 Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni CZSS                       
  Pravilnik o unutarnjem nadzoru CZSS                                      

 

  Izvješće - Pravo na pristup informacijama                 
  Program rada CZSSSB 2015                
  Plan nabave za 2015

                

  Godišnje izvješće 2016
  Godišnje izvješće 2016  
  Program rada CZSSSB 2017                
  Godišnje izvješće 2017                 


Statut i pravilnik:

  NOVI STATUT CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB                
  Pravilnik o unutarnjem ustroju CZSSSB                     
  Statut                 


Protokoli:

  Protokol o postupanju u slučaju seksualnog  nasilja
  Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova i  Ministarstva socijalne politike i mladih
  o postupanju prema djeci odvojenoj od  roditelja-starnim državljanima
 
  Protokol o postupanju u osiguranju smještaja  azilanata i starnaca pod supsidijarnom zaštitom  

Obrasci:

 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA POLUDNEVNI BORAVAK
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE USLUGE POMOĆI PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA
 I OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA USLUGU PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
 ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NAKNADU
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM
 ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SOCIJALNE USLUGE - POMOĆI U KUĆI
 ZAHTJEV ZA SOCIJALNU USLUGU SMJEŠTAJA
 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA
 ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI
 ZAHTJEV ZA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU
 ZAHTJEV ZA NAKNADU DO ZAPOSLENJA
 ZAHTJEV ZA BRISANJE ZABILJEŽBE TRAŽBINE NA NEKRETNINAMA
 ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SOCIJALNE USLUGE ZA ODRASLU OSOBU
 ZAHTJEV ZA VOĐENJE POSTUPKA POSREDOVANJA
 ZAHTJEV ZA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE