• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Aktiv ravnatelja i stručnih radnika koji rade na poslovima posvojenja

Održan je 01. rujna 2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Naselje Slavonija I br. 13, Slavonski Brod
na temu:
1. Primjena protokola o postupanju pri međudržavnom posvojenju,
2. Primjena protokola o postupanju pri posvojenju unutar Republike Hrvatske.

Aktiv je imao za cilj upoznavanje prisutnih sa gore navedenim Protokolima u cilju boljeg i usklađenijeg postupanja pri posvajanju djece.

Popis Centara koji su sudjelovali na navedenom Aktivu:
1. Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
2. Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška
3. Centar za socijalnu skrb Požega
4. Centar za socijalnu skrb Pakrac
5. Centar za socijalnu skrb Virovitica
6. Centar za socijalnu skrb Slatina
7. Centar za socijalnu skrb Beli Manastir
8. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac
9. Centar za socijalnu skrb Đakovo
10. Centar za socijalnu skrb Našice
11. Centar za socijalnu skrb Osijek
12. Centar za socijalnu skrb Valpovo
13. Centar za socijalnu skrb Vinkovci
14. Centar za socijalnu skrb Vukovar
15. Centar za socijalnu skrb Županja

 

IMG_0859.JPGIMG_0861.JPGIMG_0860.JPGIMG_0863.JPGIMG_0864.JPG