• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Natječaj

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod  objavljuje

         NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA
                                                        RADNOG ODNOSA

               Za  - pravnik/ica –  4 izvršitelja


        Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanje (NN br. 57/12 i 120/12) i slijedeće uvjete:
-    Visoka stručna sprema – dipl. pravnik ili magistar prava
-    poznavanje rada na računalu

   Prijavi na natječaj kandidati prilažu, životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računalu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci, rodni list.

    Na natječaju mogu sudjelovati ravnopravno kandidati oba spola.


           Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
           Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
           Nas. « Slavonija» I 13  Slav. Brod  uz naznaku – za natječaj za stručno osposobljavanje – pravnik“.

          Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
          Kandidati će biti  pismeno obaviješteni o izboru u roku 8 dana od dana izbora.

 

                                                                                       Centar za socijalnu skrb Slav. Brod

PLAN PRIJEMA MOŽETE PREUZETI OVDJE