• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

O nama

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod kao javna ustanova, mjesno je nadležan za područje grada Slavonskog Broda  s dva prigradska naselja i 16 općina, gotovo 125 000 stanovnika.

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod smješten je u središtu grada, u blizini željezničkog i autobusnog kolodvora, u vlastitom objektu od 2002. godine.

U realizaciji ciljeva i zadaća, stručni radnici primjenjuju u cijelosti odredbe Zakona o socijalnoj skrbi ("NN" broj: 33/12) kao temeljne zakonske regulative, Obiteljski zakon ("NN" broj: 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07), Zakon o sudovima za mladež ("NN" broj: 84/11), Kazneni zakon ("NN" broj: 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 105/04, 071/06, 110/07, 152/08), Zakon o udomiteljstvu, pročišćeni tekst zakona NN 90/11, 78/12 kao i druge propise i podzakonske akte kojima rješavaju pitanja socijalne sigurnosti građana.

Stručni radnici Centra na temelju javnih ovlasti rješavaju:

1. u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite u skladu sa zakonom
2. provode ovrhu svojih rješenja
3. dostavljaju podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu
4. sudjeluju kao stranke ili umješači pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi
5. obavljaju poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
6. provode odgojne mjere nad djecom i mladeži s poremećajima u ponašanju
7. obavljaju nadzor nad udomiteljskim obiteljima
8. obavljaju i druge poslove kao provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema
9. surađuju sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave, prosvjetnim i zdravstvenim ustanovama i pravosudnim i drugim državnim tijelima

Stručne poslove Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod kao i ostale pomoćno-tehničke poslove obavlja 40 zaposlenih:

STRUČNI RADNICI:

socijalni radnici
pravnici
psiholozi
defektolozi
socijalni pedagozi

DRUGI RADNICI:

administrativno-stručno osoblje 
računovodstveni radnici 
pomoćno osoblje

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

Damir Hećimović, dipl. pravnik
Marija Filipović, mag.soc.rada
Josip Galović, prof.hrv.jezika i knjiž. i dipl. knjižn.
Dinka Novaković, dipl. učiteljica
Vedrana Jelić, mag.iur

Nazovite nas!

Za sva pitanja, detaljnije informacije, intervencije, pomoć ili slično nazovite  na naš telefon.

(035) 213 700