• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Rezultat natječaja za pravnike/ce na neodređeno

Temeljem natječaja za pravnika klasa: 112-02/17-01/17 u radni odnos na neodređeno vrijeme primljena je Danijela Ćurić dipl. pravnica, sa položenim pravosudnim ispitom.

Centar za socijalnu skrb Slav. Brod