• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Rezultati natječaja za soc. radnika/cu

Temeljen natječaja za soc. radnika - određeno vrijeme od 4.4.2017.g. primljena je Magdalena Štević mag.soc.rada s položenim sturčnim ispitom

Centar za socijalnu skrb
Slavonski Brod